آب پاکی روی دست علاقمندان به برنزه‌شدن

موسسه ملی بهداشت و مراقبت‌های عالی بریتانیا (NICE)‌ اخطار داده است که هیچ راه ایمن یا سالمی برای برنزه‌شدن زیر نور آفتاب وجود ندارد.

اتومبیل

شهرداری