آخرین اخبار از پیشروی ارتش سوریه در حمص و ادلب

یگانهایی از ارتش و نیروهای مسلح سوریه با همکاری نیروهای پشتیبانی دو پاسگاه ۹۱۲ و ۸۶۱ را در مسیر التلول السود آزاد کردند.

آهنگ جدید

مدلینگ