آذری جهرمی: اینفانتینو گفت میزبانی از عربستانی‌ها را پیگیری می‌کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از تماشای داربی ۸۶ در کنار رئیس فیفا گفت: اینفانتینو فضای ورزشگاه را خوب ارزیابی کرد.b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult