آرای مردمی کلینتون نزدیک به سه میلیون بیشتر از ترامپ است

با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون توانسته ۲.۸۶۴.۹۷۴ رای بیشتر از دونالد ترامپ در بخش آرای مردمی کسب کند.