آزاد سازی دو منطقه در الانبار و کشته شدن ۹۰ داعشی در عملیات نیروهای عراقی

با پیشروی نیروهای عراقی در شمال فلوجه واقع در استان الانبار دو منطقه این استان آزاد شده و دستکم ۶۰ تروریست داعشی کشته شدند.

خبر جدید

موبایل دوستان