آسانژ تهدید به ترک سفارت اکوادور کرد

بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس امروز پنج‌شنبه گفت: اگر هیأت تحقیقات سازمان ملل علیه آزادی وی رأی دهد بازداشت توسط پلیس انگلیس را خواهد پذیرفت.

سایت استخدامی

موزیک جوان