ابتلای بیش از ۵ هزار کلمبیایی به ویروس زیکا

موسسه ملی بهداشت ملی کلمبیا روز شنبه اعلام کرد که بیش از ۵ هزار زن باردار شهروند این کشور به ویروس زیکا مبتلا هستند.

روزنامه قانون

روزنامه قانون