ابهام زدایی از قیمت و تامین مالی خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس

وزارت راه و شهرسازی با لغو تحریم ها، نخستین برنامه خود را اختصاص به نوسازی ناوگان هوایی ایران داد و در نخستین سفر اروپایی رئیس جمهوری به اروپا، در سفر به فرانسه قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس منعقد شد؛ در این میان، برخی به بدون اطلاع از جزئیات، دولت را متهم به خرید گران این هواپیماها کرده اند.

سایت خبری زندگی

نخبگان