اتحادیه‌اروپا خواستار احترام ترکیه به آزادی رسانه‌ها شد

اتحادیه اروپا امروز شنبه در شرایطی از ترکیه خواست تا به آزادی رسانه‌های خبری احترام بگذارد که پلیس ترکیه با یورش به دفتر روزنامه تودی زمان، این روزنامه را توقیف کرد.

خبرگذاری اصفحان

خبر اسلامی