اجاق گاز هوشمند لمسی ساخته شد

یک مخترع ایرانی موفق به طراحی و ساخت اجاق گازهای لمسی هوشمند شد که می تواند در زمان نشت گاز، به صورت سخنگو هشدار دهد.

تلگرام

دانلود موزیک