استاندارعدن از حمله تروریستی جان سالم به دربرد

به گزارش منابع رسانه ای استاندار عدن از حمله تروریستی جان سالم به در برد ولی شماری از شهروندان در پی این حمله زخمی شدند.

مرجع سلامتی

مد روز