اعضای شورای شهر تهران در دوره آینده کم می‌شود

مشاور حقوقی شورای عالی استانها می گوید شورای نگهبان تایید کرده که تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ به ۲۱ عضو کاهش پیدا کند.

میهن دانلود

باران دانلود