اعلام حکومت نظامی در کشمیر هند

در بحبوحه اعلام اعتصاب سراسری از سوی گروه‌های جدایی‌طلب در اعتراض به مرگ یک پسر نوجوان و یک خانم جوان در جریان اعتراضی علیه قوانین و حکومت هند بر کشمیر، مقامات در بخش‌هایی از کشمیر تحت کنترل هند حکومت نظامی اعمال کردند.

cars

قدیر نیوز