افزایش شاخص کیفیت هوا در تهران

شاخص کیفیت هوای امروز تهران با عدد ۱۳۱ نسبت به روز گذشته افزایش یافته است و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد.

دانلود موزیک

اسکای نیوز