افزایش آلاینده‌های جوی از فردا درشهرهای بزرگ

در اغلب مناطق کشور روز آینده جوی پایدار حاکم است که سبب افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی می‌شود؛ همچنین روز جمعه دمای هوا افزایش می‌یابد که این افزایش دما در سواحل دریای خزر قابل ملاحظه است.

علم و فناوری

فانتزی