اقتصاد فرمانده مقتدر می‌خواهد

حال همه منتظر یک فرمانده مقتدر در درون دولت برای اقتصاد ایران هستند که با هدایت عملیات، کار را به نحوی پیش ببرد که تحول رخ دهد و اقتصاد بالاخره به ریل اصلی خود بازگردد.

اسکای نیوز

افق