الحیات به نقل از روحانی: ایران باید به درآمدهای اقتصادی خود تنوع بخشد

روزنامه فرامنطقه ای الحیات وابسته به عربستان سعودی در پایگاه اینترنتی خود تاکید رییس جمهور کشورمان بر ضرورت تنوع بخشی به درآمدهای کشور را به عنوان اصلی ترین محور بازتاب این اظهارات برگزید.

تکنولوژی جدید

ورزش و زندگی