امین زاده: حضور زنان در دیپلماسی عمومی نمایشی نیست

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ارتقای مهارت های زنان صرفا یک حضور نمایشی نیست بلکه در چارچوب دیپلماسی عمومی این افراد می توانند حضور موثر داشته باشند.

اخبار

آخرین اخبار ورزشی