انفجار یک بمب مغناطیسی در پایتخت افغانستان

گزارشها از شهر کابل پایتخت افغانستان حاکی از آن است که یک بمب مغناطیسی در خیابان هواشناسى در حوزه پانزدهم امنیتی این شهر منفجر شده است.

دانلود فیلم

سپهر نیوز