انقلاب خمینیون در مسیر شدن

۱۵ سال طول کشید تا نهضت «امام خمینی(ره)» در سال ۴۲ به ۲۲ بهمن ۵۷ ختم شود و انقلاب اسلامی به وقوع بپیوندد؛ آن هم در شرایطی که رژیم شاه از همان سال‌های ابتدایی نهضت امام حرکت «مدرنیزاسیون» را در ایران شروع کرده بود.

خبر دانشجویی

مجله اتومبیل