بازداشت یک مدیر در شرکت زیرساخت

در جریان بازداشت یک دلال معروف تجهیزات مخابراتی کشور به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران، یک مدیر در شرکت ارتباطات زیرساخت بازداشت شد.

دانلود سریال

باران فیلم