بازگشت به‌زمین پس از ۳۴۰ روز زندگی در فضا/ قد فضانورد ناسا پس از بازگشت به زمین افزایش یافته

دانشمندان سازمان هوا و فضا آمریکا ‘ ناسا ‘ پس از مطالعات روی دو فضانورد دوقولو که یکی از آنها بمدت یک سال در ایستگاه فضایی بین المللی مستقر بود، افزایش قد یکی نسبت به برادر دیگر در زمین را ثبت کردند.

سپهر نیوز

تکنولوژی جدید