باید سالی ۱۰ «جشن تولد»‌ ساخته شود

مرتضی شعبانی مستند ساز درباره دو فیلم «جشن تولد» و «ایستاده در غبار» نظرات متفاوت و صریحی را مطرح کرد.

اخبار

اس ام اس جدید