برجام تبدیل به مجوز واردات و تقسیم رانت شده

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه برجام اکنون تبدیل به مجوز واردات و تقسیم رانت بین گروه‌های سیاسی شده، گفت: قراردادهای بسته‌شده با طرف‌های خارجی باید به طور شفاف برای مردم اعلام شود.

اتوبیوگرافی

تکنولوژی جدید