برنامه ایران برای سرمایه گذاری در دو پالایشگاه برزیل

ایران و برزیل در حال مذاکره درباره سرمایه گذاری ایران در طرح های پالایشگاهی برزیل هستند که در اخیار شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) قرار دارد.

اخبار دنیای دیجیتال

خرید غذا