بهره‌برداری از شهر آفتاب در اردیبهشت ۹۵

به گفته‌ی حسین صفری درحال حاضر فیبر نوری موردنیاز برای تامین اینترنت در نمایشگاه کتاب تا ابتدای ورودی «شهر آفتاب» (محل عوارضی بزرگراه تهران-قم) رسیده است.

آهنگ جدید

تلگرام