بیرون کشیدن سرباز از زیر برف+فیلم

به گفته مقامات هند، سربازی هندی که به دنبال بهمنِ شش روز پیش در منطقه هیمالیا در کشمیر مدفون شده بود، زنده به همراه اجساد نه سرباز دیگر از زیر برف بیرون آورده شد.

bluray movie download

افق