تاسف وزیر ارشاد از قاچاق کیلویی پوشاک از ترکیه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:‌ امروز در هیأت دولت مقررات صادرات و واردات به تصویب رسید و در حال انجام ابتکاراتی هستیم تا حد امکان از تولیدات داخلی حمایت و جلوی ورود بی‌رویه قاچاق گرفته شود.

سپهر نیوز

ابزار رسانه