تحلیل المانتیور از اهدا نشان افتخار به فرماندهان سپاه

یک رسانه آمریکایی اهدای نشان افتخار از سوی فرمانده کل قوای ایران به فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بسیار مهم ارزیابی کرد.

عکس

سپهر نیوز