تحلیل الگوی رفتاری رای‌دهندگان تهرانی در انتخابات مجلس‌دهم/ پایتخت‌نشینان چطور فقط به یک‌لیست رای دادند؟

انتخابات هفتم اسفند امسال هم از حیث شیوه‌ها و ابزارهای رقابتی و هم از نظر نتایج، ارزش تحلیلی بسیاری برای شناخت برخی خصوصیات جامعه ایران دارد.

سایت خبری زندگی

تلگرام