تسویه حساب اردوغان با رسانه‌های منتقد

روزنامه زمان پس از حمله جمعه، در اقدامی جسورانه که احتمالاً هزینه سنگینی برای آن و مدیرانش خواهد داشت، یک شماره فو‌ق‌العاده منتشر کرد و در آن حمله پلیس به دفتر روزنامه را به شدت محکوم کرد.

عکس

موزیک جوان