تشخیص «جرم جاسوسی» با کدام نهاد است؟

عباس عبدی نوشت: به جز موارد نظامی که به اداره اطلاعات نهادهای نظامی مربوط می‌شود، در سایر موارد طبق ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات، جزو وظایف این وزارتخانه است/ جاسوسی جرم است، بطور قطع و در صورت ارتکاب، باید منجر به مجازات مرتکب شود. حکم به مجازات به صورت انحصاری در اختیار قوه قضاییه از طریق دادگاه صالحه است