تصاویر/وضعیت آوارگان سوری در آلمان

در حالیکه روزانه هزاران پناهجو وارد آلمان می شوند، محافل اقتصادی این کشور تلاش دارند هرچه زودتر زمینه ورود سریع این پناهجویان را به بازار کار در این کشور فراهم کنند./ noorimages

عکس های داغ جدید

خبر فرهنگیان