تصاویر خورشیدگرفتگی امروز که در شرق آسیا دیده شد

صبح امروز (چهارشنبه) با وقوع نخستین خورشید گرفتگی کلی سال ۲۰۱۶، آسمان بخش‌هایی از اندونزی و منطقه اقیانوس آرام در تاریکی فرو رفت.

مرجع سلامتی

گیم پلی استیشن