تصمیم جدید شورای همکاری علیه حزب الله

وزیران اطلاع رسانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق کردند که برای جلوگیری از تعامل با شبکه های تلویزیونی حزب الله، همه‌ی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

فانتزی

مدرسه