تصویب ۱۰ طرح‌ ضدایرانی در کنگره آمریکا

از اواخر سال ۲۰۱۵ به بعد، قانونگذاران آمریکا بیش از ۱۰ حرکت ضدایرانی داشته اند که بیشتر آنها مربوط به مسایل غیرهسته ای می باشد.

روزنامه ایران

اندروید