تعداد اعضای شورای شهر تهران کم می‌شود

مشاور حقوقی شورای عالی استانها می گوید شورای نگهبان تایید کرده که تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ به ۲۱ عضو کاهش پیدا کند.

سایت استخدامی

باران فیلم