تغییر چهره عجیب علی کریمی در گذر زمان+تصاویر

علی کریمی دیگر شباهتی به گذشته ندارد. نه از آن موهای لخت خبری است و نه از صورت شیو شده اش.

گوشی

ورزشی