تلاش وزارتخانه‌های بهداشت و خارجه برای آزادی ۲ ایرانی در سوریه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تلاش دو وزارتخانه بهداشت و امور خارجه برای آزادسازی دو نفر کادر درمانی ایرانی از بند عناصر تکفیری خبر داد.

عکس های داغ جدید

باران دانلود