تلاقی کوه و آسمان/عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از به کوه مون بلان اختصاص پیدا کرده است. مون‌بلان در مرز کشورهای فرانسه و ایتالیا جای گرفته‌ و بلندترین کوه از رشته‌کوه‌های آلپ است.

اخبار

خبرگذاری اصفحان