توافق مهم عربستان، ونزوئلا، قطر و روسیه برای کاهش تولید نفت

این نشست با حضور وزیران نفت عربستان، روسیه، ونزوئلا و قطر پشت درهای بسته در دوحه برگزار شد.

سپهر نیوز

فانتزی