توضیحات مقیمی در مورد شایعه ممانعت رییس‌جمهور از ارسال نتایج بررسی صلاحیت‌ها به فرمانداری‌

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان این که تعداد بسیار کمی از تایید صلاحیت‌ها از طریق رایزنی وزارت کشور با شورای نگهبان صورت گرفته است، گفت: در بررسی صلاحیت‌‌ها در هیات‌های اجرایی از مراجع چهارگانه استعلام گرفتیم.

free download movie