توضیح پرس تی وی درباره انتشار یک فایل صوتی

به دنبال انتشار فایل صوتی و طرح ادعاهایی علیه دو نفر از کارکنان شبکه پرس تی وی ، روابط عمومی این شبکه توضیحاتی ارایه کرد.

مرکز فیلم

ماشین های جدید