تکفیری ها در سوریه ارتش عربستان هستند

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تمام نیروهای تکفیری در سوریه ارتش عربستان هستند اما شکست خورده اند؛ بنابراین حضور جدید معنا ندارد.

bluray movie download

دانلود نرم افزار