جادوگر پرسپولیس مدیر نفت می شود؟

در روزهایی که نفت تهران با مشکلات مالی زیادی روبرو شده است، گفته می شود مالک شرکت استیل آذین قصد دارد این باشگاه را خریداری کند.

بازی آزاد

باران فیلم