جزئیات قیمت و اجاره مسکن در تهران

مرکز آمار ایران در گزارشی به جزئیات قیمت و اجاره مسکن در فصل پائیز در تهران پرداخت که بر اساس آن قیمت فروش مسکن در پائیز ۱۱.۴ درصد کاهش یافت.

bluray movie download

دانلود نرم افزار