جنگ روانی در مرز میان دو کره شدت گرفت

مقام ها درسئول روز چهارشنبه در حالی از افزایش جنگ روانی و تبلیغات مخرب در منطقه مرزی میان دو کره خبر دادند که وزیر خارجه کره جنوبی برای رایزنی درباره اعمال فشار بر کره شمالی به نیویورک سفر کرده است.

روزنامه قانون

مدلینگ