حرکات نمایشی خطرناک یک سعودی مقابل پلیس+فیلم

در یکی از خیابان های عربستان یک مرد مقابل دیده‌گان پلیس با خودرو شروع به انجام حرکات نمایشی خطرناک می‌کند.

سیستم اطلاع رسانی

خرم خبر