حرکت لاک پشتی به سمت خصوصی‌سازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام اینکه خصوصی‌سازی فرآیند پر چالشی است و در مقابل آن مقاومت می‌شود، گفت: ارزان‌فروشی از مهمترین اتهاماتی است که به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌کنند.

باران دانلود