حزب‎الله: تصمیم شورای همکاری «خصمانه» و «نامعقول» است

فراکسیون «وفا به مقاومت» در پارلمان لبنان تصمیم شورای همکاری خلیج فارس و بیانیه شورای وزاری کشور اتحادیه عرب علیه حزب الله را محکوم کرده و آن را «غیر منطقی» و «خصمانه» توصیف کرد.

مد روز

شبکه خانگی